Treasurers Of The Auckland Indian Association

 Go Back

    Parbhubhai Jogi
    Khusalbhai Madhu
    Naskabhai Panchia
    Parbhubhai Kanji
1988 -1989 Rameshbhai Nana (CA)
1989 -1990 Arwindbhai Masters
1990 -1991 Kanubhai Patel
1992 -1996 Chandubhai Patel
1996 -2001 Dinubhai Harry (FCA)
2001 -2005 Pravinbhai Keshoor
2005 -2008 Vinodbhai Soma
2008 -2012 Narendrabhai Bhana
2012 -2014 Sunitaben Patel (CA)
2014 -2015 Dineshbhai Patel (CA)
2015 - Hershadbhai C. Jairam (CA)

 Go Back