Co-Opted Foundation Members

 Go Back

Shri Daulat Ram Joshi, Punjab
Shri Santa Singh, Punjab
Shri Khusalbhai Madhav Pera, Gujarat
Shri Chhimabhai Vallabh Tavdi, Gujarat
Shri Gandabhai Hira Bodali, Gujarat
Shri Jelal K. Natali Rander, Surat
Shri Devjibhai Patel Syod, Palsana
Shri Parbhubhai Kasanji Bhuvasan, Bardoli
Shri Lalbhai N. Patel, Bhagvanpura
Shri Rameshbhai N. Patel Karadi, Gujarat
Shri Morarbhai Soma Matwad, Gujarat
Shri Maganbhai Bhikha Navsari, Gujarat
Shri Nanubhai Bhana Nimrai, Gujarat
 

 Go Back